Tháng 8.2015

Dự án đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và đã triển khai xây dựng nhà ở. Các thủ tục nghiệm thu bàn giao hạ tầng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...

Xem thêm...