Tháng 8.2015

Hoàn thành việc xây dựng 221/343 căn nhà của dự án.Đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 243/343 giấy chứng nhận của cả dự án. 

Xem thêm...