Tháng 8.2015

Dự án đã kinh doanh xong và đang trong quá trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng bàn giao cho địa phương quản lý.

Xem thêm...