Quy hoạch kiến trúc

Tổng diện tích: 40.249 m2Đất ở                                            : 18.177 m2Đất công trình công cộng        : 3.033 m2Đất giao thông                           : 12.231 m2Đất công viên cây xanh khu ở: 3.943 m2Đất ...

Xem thêm...