Tin tức DAI PHUC GROUP

CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

27/07/2020

Thực hiện theo Chỉ thị số 16 trong vòng của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo của UBND TP.HCM về các phương án kiểm soát và phòng dịch Covid - 19.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân cũng như sức khỏe cộng đồng. Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc yêu cầu toàn bộ CBNV và Quý khách hàng vui lòng hợp tác, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.