Tin tức DAI PHUC GROUP

TP THỦ ĐỨC HOẠT ĐỘNG CHÍNH THỨC TỪ NGÀY 1-3-2021

25/12/2020

Khi TP Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-3-2021 thì HĐND quận 2, 9, Thủ Đức cũng kết thúc nhiệm vụ.

Phiên họp ban soạn thảo, tổ biên tập dự thảo nghị định do ông Trần Anh Tuấn - thứ trưởng Bộ Nội vụ - và ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM - chủ trì - Ảnh: THẢO LÊ

Đây là một trong những nội dung trong văn bản góp ý của UBND TP.HCM gửi Bộ Nội vụ về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM đưa ra tại phiên họp của ban soạn thảo, tổ biên tập sáng 24-12.

Cụ thể, khi TP Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-3-2021 thì HĐND quận 2, 9 và Thủ Đức cũng kết thúc nhiệm vụ. Để đảm bảo duy trì công việc, hoạt động hành chính và quyền lợi của người dân, chính quyền quận 2, quận 9, quận Thủ Đức tiếp tục duy trì hoạt động đến ngày 1-3 để giải quyết các phần việc còn tồn đọng.

UBND TP.HCM cho rằng Luật tổ chức chính quyền địa phương có quy định: "Trường hợp nhiều đơn vị hành chính nhập thành một đơn vị hành chính mới cùng cấp thì đại biểu HĐND của các đơn vị hành chính cũ được hợp thành HĐND của đơn vị hành chính mới và tiếp tục hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ".

Do đó, UBND TP.HCM kiến nghị vận dụng quy định này để quy định việc xử lý các nhiệm vụ về tài chính, ngân sách còn tồn đọng thuộc thẩm quyền của HĐND quận 2, 9 và Thủ Đức trước khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập. Trong đó có nội dung quyết toán thu ngân sách nhà nước, thu chi ngân sách địa phương năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021 của quận 2, 9 và Thủ Đức.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết chính quyền sẽ hỗ trợ người dân quận 2, quận 9, quận Thủ Đức trong việc chuyển đổi giấy tờ sau khi sáp nhập để hình thành đơn vị hành chính mới.

"Việc chuyển đổi giấy tờ cho công dân TP Thủ Đức phải có lộ trình rõ ràng. Ngày 31-12, TP.HCM sẽ công bố những công việc cần làm tiếp theo khi hình thành TP Thủ Đức, trong đó có việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho người dân", ông Phong nói. 

Theo ông Phong, quan điểm của TP.HCM là việc chuyển đổi giấy tờ phải được chính quyền hỗ trợ sao cho thuận tiện nhất, tránh gây xáo trộn, phiền hà cho người dân.

Theo tuoitre